מודיעין

בקבוצת "ברקת", אנו יודעים כי מידע הינו כח.  

 

מידע נכון ומלא הינו הכרחי לקבלת החלטות נכונות בארגון. בין אם מדובר בהחלטות אישיות (כגון קבלת עובדים בכירים, כניסה לשותפות עם אדם חדש וכדומה) ובין אם מדובר בהחלטות עסקיות וכלכליות (כגון השקעות במיזמים שונים, כניסה לשותפויות עם חברות אחרות, יציאה לשווקים חדשים ועוד).

 

כידוע לכל, מנהל טוב הינו מנהל המבסס את החלטותיו על עובדות ועל ידע מקדים, יותר מאשר על תחושות בטן. מי לא נכווה פעם בעקבות החלטה שבשעתו נראתה נכונה אך למפרע עלתה לארגון ממון רב ו/או הסבה נזקים ארגוניים. גם החכם וגם הנבון יודעים שככל שהמודיעין המקדים יהיה יותר מלא ושלם, כך תשתפר איכות ההחלטה.

 

כמו כן, לשולחנו של מנהל (ולצורך הענין גם של מבקר הפנים או הקב"ט) מגיעים רסיסי מידע שונים המחייבים בדיקה מעמיקה כדי לאשר או להפריך אותם, שכן להשאר אדיש אליהן משמע לגרום לארגון נזק כספי, מוניטיני, או ארגוני.

 

בדיוק במקרים אלו ודומיהם "ברקת" נכנסת לתמונה. לאחר קבלת המשימות ממך, הלקוח, עובדים עליהן צוותי האיסוף וניתוח המידע בכדי להגיש לך את מלוא הפרטים הנחוצים לך לשם קבלת החלטות -עסקיות, אישיות וכדומה- או אף לנקיטת הליך משפטי.


להלן מספר דוגמאות למשימות נפוצות:

  • סקרי שוק

  • איתור הזדמנויות

  • מציאת לקוחות

  • מודיעין תחרותי

  • לקוח סמוי

  • איתור חייבים

  • בניית תיק אישי

 

כמו כן אנו מספקים הדרכות, הרצאות ואימונים בתחומים אלו ברמה גבוהה ומקצועית לגורמים האמונים על נושאים אלו בארגונים השונים, אזרחיים וממשלתיים.